U kongresnoj sali hotela Holiday 29.06.2019. godine, održana je osnivačka Skupština društvenog Pokreta socijalne pravde i demokracije. Osnivačkoj skupštini prisustvovali su delegati iz političkih organizacija socijaldemokratske provencijencije (DF, GS i SDP), nevladinih organizacija (HNV, SGV, VKBI, Krug 99, Evropski Pokret, Fondacija Društvo zajedničkih vrijednosti), kao i istaknuti pojedinci iz javnog, političkog i društvenog života. Blizu 280 delegata osnivačke Skupštine iz cijele Bosne i Hercegovine, prisustvovali su u ličnom kapacitetu. Radnim Predsjedništvom osnivačke Skupštine rukovodio je prof.dr. Ivo Komšić, uz asistenicju članova gđe. Mare Đukić, Gorana Mačkića, Elme Karišik i Emira Zlatara.

Na osnivačkoj Skupštini obratili su se predsjednik DF-a i član Predsjedništva BiH g. Željko Komšić, predsjednika GS g. Nihad Čolpa, predsjedik Kruga 99 Adil Kulenović, predsjednik Evropskog Pokreta g. Predrag Praštalo, generalni sekretar VKBI mr.sci Emir Zlatar, prof.dr. Marinko Pejić ispred HNV-a, gosp. Hasan Muratović, zastupnik SDP-a u Paralmentu FBIH i član Fondacije Društvo zajedničkih vrijednosti, Hakija Meholjić, jedan od ratnih komandanata Srebrenice, Edita Velić, zastupnica u Skupštini BPK, prof.dr. Esad Zgodić, predsjednik Skupštine RBIH Miro Lazović, i mnogu drugi.

Osnivačka Skupština usvojila je osnivački dokument, čime je Pokret socijalne pravde i demokracije (Pokret SPD) formaliziran, za sada bez formalnog registriranja.

Skupštine je usvojila i Proglas Pokreta kojim poziva političke organizacije, organizacije civilnog društva i pojedince da se priključe Pokretu, a formalnu aplikaciju svi zainteresirani mogu uputiti Predsjedništvu Pokreta na mail [email protected].

Osnivačka Skupština izabrala je i Predsjedništvo Pokreta SPD u sastavu: Komšić Ivo, predsjedavajući, Bajrović Reuf, Begić Zlatan, Bijedić Alisa, Ćavar Mladen, Čolpa Nihad, Đonlagić Dženan, Kopić Sakib, Jovanović Zoran, Karišik Elma, Komšić Željko, Lagumdžija Zlatko, Lazović Miro, Lekić Meliha, Mačkić Goran, Miletić Zlatko, Murić Amir, Muratović Hasan i Zlatar Emir.

Komentari