Predstavnici naše općine su skupa sa predstavnicima Centra za socijalni rad Lukavac, Doma zdravlja Lukavac, MUP-a Lukavac i osnovnih škola s područja naše općine, u periodu od 24. 05. do 26.05. 2021. godine bili u Konjicu na edukaciji vezanoj za uspostavljanje Protokola o sprječavanju prosjačenja i trgovine ljudima.

 

Cilj edukacije je uspostava zajedničkog institucionalnog sistema rješavanja ovih problema primjenom propisanog hodograma postupanja koji je jasno definiran Protokolom o prevenciji prosjačenja za područje Općine Lukavac.

Prosjačenje i razne vrste iskorištavanja maloljetne djece su problemi koje treba rješavati uspostavom jasnog sistema postupanja unutar svake institucije koja na bilo koji način ima dodira sa djecom.

Organizator edukacije je NVO ,,Zemlja djece u BiH”.

Tokom seminara su učesnici pristupili izradi akcionog plana djelovanja za područje naše općine i već usaglasili pravce svoga djelovanja.

Općina Lukavac je otvorena za svaku vrstu podrške ranjivim kategorijama društva pa će tako i rješavanju problema prosjačenja i zloupotrebe djece, pristupiti odgovorno uz maksimalan angažman svojih uposlenika.

Komentari