U prostorijama Općine Lukavac potpisan je Memorandum o razumijevanju između Transparency International u BiH  i Općine Lukavac.

 

Potpisnici Memoranduma saglasni su da u sklopu projekta „E-participate“ koji provodi TI BiH, uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske, na partnerskoj osnovi rade na provođenju zajedničkih aktivnosti usmjerenih na razvoj i poboljšanje održivog odnosa između lokalnih vlasti i građana, jačanje učešća građana u radu lokalnih vlasti i povećanju transparentnosti rada lokalnih vlasti.

Cilj saradnje u okviru ovog projekta je prije svega razvoj online platforme za konsultacije i dvosmjernu komunikaciju između lokalnih vlasti i građana koja će omogućiti građanima da imaju aktivnu ulogu u procesu donošenja odluka u Općini, realizacija antikorupcijskih obuka za lokalne donosioce odluka i obuke povezane sa sve većim učešćem građana u procesu donošenja odluka.

Komentari