Na prvoj sjednici Općinskog štaba civilne zaštite u 2020. godini donesen je niz zaključaka u cilju zaštite životne sredine i poboljšanja kvaliteta zraka na području općine Lukavac.

Usvojen je Program aktivnosti Općinskog štaba civilne zaštite Lukavac u 2020. godini sa prijedlogom aktivnosti, te je usvojen Godišnji plan korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća na području općine Lukavac za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

U cilju zaštite životne sredine Općinski štab civilne zaštite donio je Zaključak kojim nalaže da se nastavi i po mogućnosti poveća intenzitet spajanja na sistem centralnog grijanja svih objekata kod kojih postoji tehnička mogućnost za priključenje, pri čemu prioritet treba staviti na objekte koji troše veće količine energije iz lokalnih ložišta na fosilna goriva. Iako je u Lukavcu stanje zraka i dalje nezadovoljavajuće i opasno po zdravlje, posebno u zimskim mjesecima, uvidom u stanje zagađenosti u drugim mjestima u užem i širem regionu uočeno je da je Lukavac rijetko na prvom mjestu po zagađenju, odnosno da je u zadnje dvije do tri godine došlo do smanjenja intenziteta zagađenja što je posljedica spajanja na centralno grijanje oko 350 stanova i objekta crkve.

Općinski štab civilne zaštite je, u cilju zaštite životne sredine, naložio preduzimanje sljedećih mjera: preduzeti mjere da se proglasi zabrana fizičkim i pravnim licima za spaljivanje komunalnog i opasnog otpada (rabljeno ulje, guma, plastika, obuća, odjeća i drugo), kao i ugljeva sa većim sadržajem sumpora; kontrolisati i zabraniti fizičkim i pravnim licima spaljivanje komunalnog i opasnog otpada, a u slučaju prekomjernog zagađenja zraka izreći mjere zabrane korištenja uglja sa većim sadržajem sumpora u poslovnim i privrednim objektima koji nemaju odobrenje nadležne službe za komunalne poslove; odobrenje za upotrebu okolinski štetnih energenata (ugljeva sa većim sadržajem sumpora) izdavati samo u slučajevima kada bi se nekorištenjem istih prouzrokovale očite štetne posljedice po subjekt nadzora; izvršiti obilazak i kontrolu svih poslovnih objekata u gradskoj zoni (ćevabdžinice, pekare, restorani, tržni centri i druga pravna lica) i izdati istim nalog u pisanoj formi da u toku tekuće godine nađu alternativna rješenja za korištenje fosilnih goriva (uglja) uz napomenu da će se u toku povećanih emisija provesti i kontrolisati zabrana korištenja okolinski štetnih energenata.

Naloženo je da se uputi zahtjev Vladi TK i resornom kantonalnom ministarstvu, te Vladi FBiH, resornom federalnom ministarstvu i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da izvrše korekcije postojećih okolinskih dozvola za operatere na općini Lukavac na način da se u toku prekomjernog zagađenja gradske zone emisije operatera svedu na tehnološki minimum, odnosno da se svi procesi reduciraju na najmanji intenzitet kojim se neće ugroziti kontinuitet proizvodnje (u prvom redu zabraniti ili striktno ograničiti rad proizvodnih kapaciteta koji uzrokuju povećane emisije štetnih gasova u toku faze prekomjernog zagađenja). Dogovoreno je da se uputi zahtjev Vladi TK da se uradi novi Pravilnik o mjerama zabrane u fazi prekomjernih emisija sa posebnim akcentom na stanja u kojima je potrebno preći na tehnološki minimum, ograničiti emisije malih ložišta i saobraćaja u zonama pogođenim povećanim emisijama gasova.

U cilju zaštite životne sredine Općinski štab civilne zaštite nalaže preduzimanje mjera na unaprjeđenju energetske efikasnosti objekata koji imaju ložišta na kruta goriva (ugalj) na način da se iz općinskog budžeta i drugih izvora sufinansiraju izrade građevinsko-tehničke dokumentacije i radovi na utopljavanju tih objekata koji su izvor zagađenja.

Pored donesenih zaključaka, Općinski štab civilne zaštite predložio je provođenje niza aktivnosti na opremanju i modernizaciji Profesionalne vatrogasne jedinice i Jedinice opće namjene uz jačanje kapaciteta Crvenog križa, Veterinarske stanice, JZU Doma zdravlja, JP RAD Lukavac i drugih subjekata.

Predloženo je da se formira higijensko-epidemiološki servis na općini Lukavac za slučajeve izbijanja zaraznih bolesti koje ugrožavaju ljude i domaće životinje, te da se obezbijedi stočna jama za sahranjivanje uginule stoke i delegira ovo pitanje prema Kantonalnoj upravi civilne zaštite.

Dogovoreno je da će se nastaviti aktivnosti na nabavci cisterne za vodu ili drugog sličnog rješenja za prijevoz pitke vode (kamion ili prikolica sa plastičnim rezervoarima), nabavci kombi vozila za prijevoz pripadnika civilne zaštite i nabavci druge opreme za Z/S na vodi, spasavanje iz ruševina (kvadrovi i druga potrebna oprema), nabavci vatrogasnog vozila (navalno vozilo) za potrebe PVJ, da će se iznalaziti rješenje nabavke sanitetskog vozila za potrebe Crvenog križa, te da će se nastaviti provođenje niza drugih aktivnosti koje će doprinijeti zaštiti životne sredine.

Komentari