Danas je u Općini Lukavac potpisan Ugovor za proširenje vrelovodne mreže u zapadnom dijelu grada Lukavca u ulici Školska, između Općine Lukavac koju zastupa Općinski načelnik Edin Delić i „VODO-INS“ d.o.o. Tuzla kojeg zastupa direktor Mirsad Konkić.

Predmet Ugovora je izvođenje radova na proširenju vrelovodne mreže u ulici Školska, a prema Ponudi izvođača izrađenoj na osnovu Projekta za proširenje vrelovodne mreže kojeg je izradila firma „CUBUS“ d.o.o. Lukavac i predmjera radova koji je sačinila Služba za urbanizam, prostorno planiranje i investicije Općine Lukavac.

Vrijednost izvođenja radova ukupno iznosi 114.745,04 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 134.251,70 KM sa uračunatim PDV-om.

Komentari