Problem koji u Lukavcu naprave velike padavine, zbog čega dođe do plavljenja ulica, stambenih jedinica i poslovnih objekata, uskoro bi trebao biti riješen.

Projektom ”Watsan” oborinske i otpadne vode će biti odvođene do prečistača, što će rasteretiti grad, ali i razdvojiti otpadnu vodu od kišnice. Na taj način ulice više neće biti plavljene. Ugovor sa izvođačem radova je potpisan, a radovi će početi nakon stabilizacije vremena.

 – Lukavac poslije jačih kiša obično biva dijelom ili u cjelini potopljen, zbog velike slivne površine i neregulisanih površinskih tokova. Ja sam zatekao  ovaj projekt u jednoj kritičnoj fazi, a nužno je bilo dosta elemenata uraditi, od eksproprijacije, potpisa kredita, do tehničkih priprema. Mi smo u protekle dvije godine sve to uspjeli okončati, potpisati ugovor i očekujemo početak radova – kazao je načelnik Lukavca Edin Delić.

Cilj je kanalizaciju i septične vode koncentrisati na jedno mjesto, u prečistač.

– Mi sada imamo jedan dio “Watsan” projekta koji obuhvata centar grada i on ide iz dva dijela, od Bagremika i Ristine kuće. Ide kroz grad, pored općine i robne kuće pa prema Lukavčiću. Nastavlja sa otpadnim vodama do Koksare, otprilike do Azotare gdje se spaja na Spreču – pojasnio je šef projekta Sead Suljić.

Iz Općine su građane zamolili za strpljenje, jer će ulicama, tokom radova, biti otežano kretanje.

– Molim građane da shvate da je ovaj projekt potreban gradu. Ovo je osnova da se grad razvija, da uđe u neku novu fazu. Mi smo u 21. vijeku, moramo ponuditi nova urbana rješenja na regulacionom planu. Sve su to stvari za koje treba vrijeme – dodao je načelnik Delić.

Ovim projektom predviđeno je čišćenje i uređenje potoka Lukavčić, na potezu od  pruge do ulivanja u Spreču. Očekuje se da će radovi na projektu prikupljanja oborinskih voda i njihovog kanalisanja do kolektora s kanalizacijom trajati oko godinu dana.

Izvor: FENA

Komentari