Od početka 2021. godine državljani Bosne i Hercegovine, kao i još 61 države svijeta, uključujući i Sjedinjene Američke Države, koji žele putovati u Evropsku uniju, morat će prethodno osigurati vizu!
Kako je navedeno na zvaničnoj stranici Evropskog sistema za odobrenje putovanja (ETIAS), radi se o posebnoj vrsti odobrenja i nesmetanog boravka na teritoriji Šengena u trajanju od 90 dana, piše Avaz.

Zvanična informacija

– Građani Bosne i Hercegovine od početka 2021. godine morat će dobiti vizu prije nego što krenu na put – piše na web-stranici ETIAS-a.

Evropska komisija u svom službenom listu netom je objavila izmjene i dopune viznog sistema kojim je predviđeno da i državljani BiH moraju putem interneta ispuniti poseban obrazac. U njemu će odgovoriti na brojna pitanja – ne samo osnovne podatke nego i imaju li veze s terorističkim organizacijama, drogiraju li se, jesu li osuđivani, jesu li se bavili švercom ljudi…

Također, morat će predočiti i svoju historiju zaposlenja, navesti gdje su ranije putovali u zemlje EU te odgovoriti na određena sigurnosna pitanja.

Naglašava se da pasoš aplikanta mora važiti najmanje tri mjeseca od dana planiranog ulaska u EU.

Sve će koštati sedam eura, a ETIAS viza važit će tri godine i s njom se može u tom periodu ulaziti i izlaziti iz EU kad god hoćete. Ostaje ograničenje da jedan dopušteni boravak na teritoriji Šengena ne smije biti duži od 90 dana.

 Brzi odgovor 

Aplikantu će trebati desetak minuta da odgovori na sva pitanja ETIAS-a. Nakon toga se podaci automatski obrađuju i odgovor na zahtjev za vizu treba stići na e-mail u roku od najviše četiri dana.

U ETIAS-u ističu da će 95 posto aplikacija obraditi u roku od nekoliko minuta i nakon toga na e-mail poslati obavijest o statusu. Očekuju da će skoro svi zahtjevi biti odobreni u tih nekoliko minuta. Rok od četiri dana ostavljen je za rješavanje nekih specifičnih situacija, poput nepotpune ili neprecizne dokumentacije.

Ako ni nakon 96 sati nema odgovora, smatra se da je aplikantu odbijen zahtjev za vizu.

Link zvanične stranice ETIAS-a posvećen državljanima

 Nema biometrijskih detalja

U ETIAS-u ističu da neće uzimati biometrijske detalje, poput otiska prsta ili fotografiranja lica.

Na web-stranici novog viznog sistema EU navodi se da će svi građani BiH stariji od 18 godina morati posjedovati ETIAS vizu.

 

Komentari