Na današnjoj sjednici Vlada je dala suglasnost na tekst Sporazuma za realizaciju projekta Uređenje korita rijeke Spreče u Lukavcu na potezu od izvedenog dijela do ušća Jale – Faza I (dionica 1) u duzini od 600 metara, plus 100 metara prijelazne dionice između Vlade Tuzlanskog kantona i Agencije za vodno područje rijeke Save.

 

Vlada TK je danas na prijedlog resornog ministra dala saglasnost na 700.000,00 KM za regulaciju korita rijeke Spreče u Lukavcu.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je putem Vlade Kantona zaprimilo Prijedlog Agencije o zajedničkom finansiranju projekta regulacije rijeke Spreče u Lukavcu, i to dionicu: „…na potezu od izvedenog dijela do ušća Jale – Faza I (dionica 1), u dužini od 600 metara!“, te 100 metara prelazne dionice.

Ovaj Sporazum planirano je da bude zaključen između Vlade TK i Agencije za vodno područje rijeke Save, pri čemu će za realizaciju ovog projekta Kantonalna Vlada osigurati 700.000 KM, dok će Agencija osigurati 950.000 KM.

Cilj ovog projekta jeste uređenje trenutno neuređenog prirodnog korita rijeke Spreče, zbog čega pri nailasku velikih voda dolazi do plavljenja poljoprivrednog zemljišta, industrijskih i stambenih objekata, kao i lokalnih saobraćajnica u ovom području.

Farma Milo selo

Kako je to obećano tokom posjete nakon požara koji je zadesio farmu Milo selo kod Lukavca, Vlada je danas privrednom društvu Milo Selo d.o.o. Lukavac, u svrhu pomoći u spašavanju stočnog fonda i održavanju proizvodnje uslijed nesreće – požara, na ime refundacije troškova minimalnih bruto plata za 2 mjeseca i sufinansiranja nabavke stočne hrane odobrila 100.000 KM.

Komentari