U kabinetu načelnika općine Lukavac, Edina Delića u ponedjeljak je upriličen prijem za najstarijeg partizana sa područja općine Lukavac, Adema Sakića iz Dobošnice koji će uskoro proslaviti 100 rođendan.

Gospodin Sakić je nekadašnji pripadnik 1. Jugoslovenske brigade a bio je i zarobljenik na ruskom frontu. U vojne redove otišao je kao vrlo mlad a ratni vihor mu je sa samo 18 godina nametnuo obavezu služenja vojske u domobranima gdje nakon kratke obuke biva raspoređen u njihove redove.

Adem je prekomandom prešao u Varaždin a potom na ratni put koji će ga dovesti i do ruskog fronta gdje je bio i zarobljen. Tokom II Svjetskog rata prošao je mnoge borbene redove.

Nakon što je zarobljen vojevao je u ruskim jedinicama, nakon čega im je bilo ponuđeno da formiraju svoju 1. Jugoslovensku brigadu sa kojom je Adem s fronta na front stigao do domovine. Sa bistrinom se Adem sjeća svih ratnih događaja a kao najteži momenat izdvaja bitku kod Slavonskog Broda.

Primjera kao što je Adem sve je manje obzirom da smo daleko odmakli od perioda rata koji je ostao u sjeni ovog posljednjeg. Općinski načelnik je priredio ovaj susret jer smatra da je pravo bogatstvo zabilježiti ovakva sjećanja.

Uz Adema na prostoru naše općine ostalo je još samo nekoliko bivših partizana, učesnika NOR-a, a živa sjećanja nadopunjuju materijalnu građu o II Svjetskom ratu kao i o učešću lukavčana u odbrani zemlje. Adem je i danas član Udruženja antifašista i boraca NOR-a, njegujući ideju antifašizma i u poznim godinama.

Komentari