Foto: Univerzitet u Tuzli
Foto: Univerzitet u Tuzli

Prijemni ispiti za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli održani su danas.  Bodovanje i rangiranje za upis vršiće na osnovu rezultata prijemnog ispita, opšteg uspjeha u srednjoj školi i prosjeka ocjena iz jednog do tri predmeta bitnih za odgovarajući studij.

Maksimalan broj bodova po svim kriterijima za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli je 100. Na osnovu uspjeha u srednjoj školi studenti mogu osvojiti do 50 bodova, na osnovu prosjeka ocjena iz jednog od tri predmeta bitnih za odgovarajući studij 10 bodova, dok na osnovu prijemnog ispita mogu osvojiti maksimalno 40 bodova.

Od ove akademske godine prijemni ispit je eliminatoran, odnosno kandidat mora osvojiti minimalno 20 bodova da bi ušao u dalji postupak rangiranja.

„ Na prijemni ispit je izašlo otprilike 1 500 nadam se novih studenata Univerziteta u Tuzli. Privremene rang liste biće objavljene najkasnije do sutra, a konačna rang lista nakon usvajanja na naučno-nastavnim vijećima biće objavljena u petak, 6. jula“, kazala je Nihada Delibegović Džanić, dekanica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Prijemni ispiti se razlikuju na pojedinim fakultetima. Tako je naprimjer na Žurnalistici uz test bilo potrebno napisati i esej. Sve potrebne informacije budući studenti su imali na raspolaganju na internet stranici Univerziteta u Tuzli, tako da su se mogli pripremiti.

Sistem bodovanja i rangiranja na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli drugačiji je nego na drugim fakultetima. Upis se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita, koji je također drugačiji i podijeljen u tri dijela.

„Prema podacima kojima raspolaže Ured za nastavu Univerziteta u Tuzli najviše prijavljenih kandidata je na Medicinskom fakultetu, Mašinskom i Fakultetu ali i na pojedinim studijskim programima kao naprimjer Odsjek za pedagogiju-psihologiju i Odsjek za engleski jezik i književnost“, rekla je  Nihada Delibegović Džanić, dekanica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Tuzli je 4.septembra.

 

Komentari