Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u ponedjeljak je od Univerziteta u Tuzli zvanično dobilo prijedlog za izmjenu Zakona o visokom obrazovanju kojom bi se studentima omogućio bezuslovni prelazak u narednu studijsku godinu.

 

Senat Univerziteta u Tuzli 13. maja je podržao prijedlog Studentskog parlamenta o upućivanju inicijative prema Skupštini Tuzlanskog kantona vezano za izmjene i dopune kantonalnog Zakona o visokom obrazovanju, kojim bi se omogućio bezuslovan prelazak u narednu godinu studija svim studentima, bez obzira na godinu studija na kojoj se trenutno nalaze.

U ponedjeljak je zvanično stigao prijedlog Univerziteta u Tuzli o izmjeni spomenutog zakona, koji bi omogućio bezuslovni prelazak studenata u iduću studijsku godinu.

Konvencionalni oblik nastavnog procesa u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima obustavljen je od 27. marta ove godine zbog epidemije koronavirusa. Dok su školarci odmah imali priliku pristupiti online nastavnom planu i programu rada, studenti pojedinih fakulteta na Univerzitetu u Tuzli to nisu bili u mogućnosti, zbog čega su i javno upućivali žalbe.

Kako navodi, Univerzitet u Tuzli je odmah po proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom pandemije COVID 19 donio odluku o načinu organizacije i realizacije nastave za vrijeme stanja nesreće u skladu sa preporukama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kao i smjernice za realizaciju eNastave.

Imajući u vidu epidemiološku situaciju i otežane okolnosti pod kojima se odvijala nastava u srednjim školama Senat Univerziteta u Tuzli je uputio i prijedlog za izmjenu Zakona o visokom obrazovanju, a koji bi omogućio upis novih studenata na prvu godinu fakulteta bez polaganja prijemnog ispita, izuzev na Akademiju dramskih umjetnosti.

 

Svoju konačnu odluku o svemu će morati donijeti Skupština Tuzlanskog kantona.

Izvor: Klix.ba/ RTV Lukavac

Komentari