Služba za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove Općine Lukavac izvršila je službene aktivnosti izvršenja po nalozima donesenih Rješenja i Zaključaka o dozvoli izvršenja rješenja u četiri slučaja uklanjanja bespravno postavljenih štandova u ulici Kulina bana i Patriotske Lige ispred TC Konzum.

 

U provođenju aktivnosti uklanjanja bespravno postavljenih štandova bili su  uključeni komunalni postupajući inpektor, policijski službenici PU Lukavac i radnici koji će izvršiti uklanjanje.

Općina Lukavac objavila je Javni poziv  za subvencioniranje naknade na ime zauzimanja prodajnih mjesta unutar gradske tržnice u ulici Kulina Bana, a kojim bi se riješila problematika ulične prodaje i gužvi koje se stvaraju na ovoj lokaciji. Poziv je bio otvoren sedam dana u periodu  ili do popune prodajnih mjesta, a pravo na prijavu imali su svi građani koji ispunjavaju uslove propisane Tržišnim redom.

Ulica Kulina Bana kod male tržnice predstavlja jednu od najzakrčenijih dionica u gradu i usko grlo je kada je u pitanju saobraćaj. Razlog tome su brojni improvizovani štandovi na trotoarima, nepravilna parkiranja i gužve koje su konstantne na ovoj lokaciji. Iz Općine Lukavac sistemski su pokušali pristupiti ovom problemu reorganizacijom toka saobraćaja, a kako bi se dugoročno riješilo ovo pitanje pokušat će se dislocirati prodajni štandovi u unutrašnjost tržnice. Zbog toga je i bio raspisan Javni poziv za subvencioniranje naknade na ime zauzimanja prodajnih mjesta.

Iako je Općina Lukavac sa raspisivanjem ovog Javnog poziva pokušala riješiti problem nelegalnog zauzimanja javnog prostora i površina, rezultata nije bilo jer je javni poziv prošao nezapaženo. Praksa prodaje na ulicama Lukavca dugo vremena je tolerisanasa, a sa druge strane postavlja se pitanje bezbjednosti saobraćaja u ovim dijelovima MZ Lukavac Grad.

Raspored prodajnih mjesta za sve korisnike subvencije i druga pitanja vezana za obavljanje djelatnosti unutar gradske tržnice trebali su biti regulisana posebnim sporazumom, koji su korisnici subvencije bili u obavezi zaključiti u skladu sa odredbama Odluke o tržnicama i pijacama na području općine Lukavac. Kao rezultat nejavljanja na javni poziv i neopštivanja Odluke o tržnicama i pijacama na području općine Lukavac uslijedila je reakcija Inspekcije, te su bespravno postavljeni štandovi uklonjeni.

Komentari