Na Odjeljnju dječije hirurgije Klinike za dječije bolesti UKC Tuzla uvedena je nova operativna procedura.

Riječ je se o minimalno invazivnom načinu hirurškog tretmana preponske kile, pod nazivom PIRS (percutaneous internal ring suturing technique).

Prema riječima načelnika Klinike za dječije bolesti UKC Tuzla, dr. med. sc. Edina Husarića prednosti PIRS pristupa su što se operativni zahvat radi kroz manji operativni rez, pružena je mogućnost vizualizacije suprotnog preponskog kanala, kao i ostalih struktura unutar abdomena, vrijeme operacije je kraće, kao i vrijeme oporavka.

Dr. med. sc. Husarić je istakao da je do sada urađeno 15 operativnih zahvata koji su protekli bez komplikacija.

Univerzitetski klinički centar Tuzla za sada je jedina Ustanova u BiH u kojoj se rade ove vrste operativnih zahvata – saopšteno je.

Komentari