Da su upravo lokalne zajednice mjesta gdje počinju promjene u društvu pa tako i one koja se tiče poboljšanja statusa žena prepoznale su nevladine organizacije Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena koje su uz finansijsku podršku Evropske unije pokrenule niz aktivnosti za mapiranje i rješavanje prioritetnih pitanja za žene.

 

Tako će i ove godine u okviru dvogodišnjeg projekata organizirati brojne radionice s predstavnicama udruženja lokalnih zajednica, a jedna od njih upriličena je ove sedmice u Lukavcu s Udruženjem žena “Srce i duša”.

Tokom dva dana trajanja radionice predstavljanjen je projekat “Zagovaranje za ženska prava” kada se razgovaralo o pozitivnim praksama u saradnji ženskih organizacija u Prokosovićima i okolnim lokalnim zajednicama u Lukavcu, a sve sa ciljem udruživanja, aktivizma i mogućnostima djelovanja na lokalnom nivou.

Žene i djevojke koje pripadaju manjinskim i marginaliziraim grupama u Bosni i Hercegovini se suočavaju s diskriminacijom i segregacijom, ali njihova znanja i iskustva su od neprocjenjive vrijednosti, a primjer za to je i Udruženje žena “Srce i duša” Prokosovići koje ima viziju unaprijediti politiku na nivou lokalne zajednice u kontekstu ravnopravnosti spolova i to u oblasti samozapošljavanja i socijalne zaštite.

Kako je za Fenu ispričala predsjednica Udruženja žena “Srce i duša” Amira Avdić, zabrinjava činjenica da ne postoji izrađen gender akcioni plan u kojem bi bile prepoznate potrebe žena. Kaže da postoji inicijativa za to, ali samo u oblasti kulture i sporta.

– To je pokrenuto o okviru napora da se osigura rodno odgovorno budžetiranje u općini Lukavac što je bio 2016. godine i dalje se na tome više radilo odnosno mi nismo upućene da li se nešto u tom smjeru realiziralo – pojasnila je Avdić.

Ističe da su oni s grupom formalnih i neformalnih udruženja koja okupljaju žene i djeluju na području Tuzlanskog kantona napravili koaliciju koja se bavi zagovaranjem ravnopravnosti, ali i rješavanju problema u svim zajednicama u tom kantonu.

Avdić napominje da je za žene najvažnije da budu ekonomski osnažene jer ono što one rade i doprinose domaćinstvu i zajednicama njihov rad nije cijenjen. Stoga je potrebno osigurati za njih da zarađuju same, da imaju sigurnost i stabilnost jer je to preuvjet da se bore za svoja prava.

Uime Fondacije CURE Medina Mujić govorila je o budućoj saradnju na projektu, te predstavila projekat “Zagovaranje za ženska prava”, a i ona je naglasila važnost izrade gender akcionog plana posebno nakon što je Lukavac dobio status grada.

Vrlo je značajna aktivnost žena ovog udruženja, kaže Mujić, jer su zajedničkim aktivnostima uspjele izlobirati da dobiju mamograf, a sada je važno da on bude u funkciji što će se dogoditi kada određeni broj zdravstvenih radnika prođe edukaciju.

Tokom trajanja projekta ohrabrivat će se žene svih starosnih grupa, s posebnim fokusom na manjinske i marginalizirane grupe žena, da poduzmu afirmativne akcije na iskorjenjivanju svih oblika diskriminacije u BiH, najavljuju implementatorice projekta.

Projekat ima namjeru da radi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset općina u BiH, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena kroz kreiranje akcionih planova.

Komentari