Igraonica Sretno dijete i porodica: Foto: Lukavacki.ba
Igraonica Sretno dijete i porodica: Foto: Lukavacki.ba

Drugu godišnjicu uspješnog rada Udruženje “Sretno dijete i porodica” obilježilo je u svojim prostorijama organizirajući rođendansku proslavu za svoje članove. 

Sretno dijete i porodica je udruženje osnovano sa ciljem pružanja podrške učenicima i djeci školskog uzrasta kroz oblik produženog boravka.

Produženi boravak je organiziran u skladu sa Pravilnikom o školskom kalendaru rada, kao i sa Nastavnim planom i programom za svaki pojedini razred. Produženi boravak je za djecu uzrasta od I do VI razreda osnovne škole. Program rada “Vesele učionice” osmišljen je kvalitetno i poštuje sva didaktičko-pedagoška načela. To podrazumijeva svakodnevnu pomoć u radu domaćih zadataka, ponavljanje, uvježbavanje i primjenu stečenog znanja, kao i dovoljno vremena za zadovoljenje pojedinačnih potreba kroz igru i zabavu. Pružamo vam timsko i saradničko učenje, problemsku i tematsku nastavu.

“Želim prije svega da se zahvalim djeci i roditeljima na izvrsnoj saradnji koju smo imali u ove dvije godine. Drago mi je što smo u proteklom periodu, zajedno sa našim stručnim osobljem, sa uspjehom obavljali zadane ciljeve i što smo našim članovima pružali podršku u obrazovanju i  odgoju, jer su kao što znamo odgoj i obrazovanje najuže vezane komponente u izgradnji cjelokupne ličnosti djeteta” kazala je Lejla Burgić, predsjednica Udruženja “Sretno dijete i porodica”.

Komentari