Udruženje “Eko – ronilačka grupa invalida” iz Lukavca formirana je 2011. godine i okuplja zaljubljenike u vodu, ronjenje i sport. Za invalide, naročito one sa većim stepenom invalidnosti, bavljenje sportskim aktivnostima na zemlji, predstavlja otežavajuću okolnost i puno više napora u odnosu na “vodene sportove”.

Cilj osnivanja ovog udruženja je rad na ublažavanju tegoba i patnji, te unapređenja kvalitete življenja i dobrobiti djece, omladine, nezaposlenih i lica sa posebnim potrebama i onesposobljenjima kao i ostalih, kroz njihovo okupljanje i organizovanje u svrhu usavršavanja, prekvalifikacije, informisanja te kroz razne forme edukacije i osposobljavanja za bavljenje određenim djelatnostima.

Sport i sportska rekreacija su za osobe sa invaliditetom poseban izazov radi potvrđivanja sopstvene moći. Obzirom da sport i sportska rekreacija imaju veliki značaj u cjelokupnom procesu rehabilitacije invalidnih osoba, kao i u periodu njihove socijalne adaptacije i reintegracije u sve društvene tokove, neophodno je omogućiti jednaka prava i mogućnosti osoba sa invaliditetom da se bave sportskim i rekreativnim aktivnostima. Ovo Udruženje daje sve napore da osobe sa invaliditetom stavi u ravnopravan odnos sa drugima i aktivno djeluje u sportskim aktivnostima. Njihova aktivnost je potvrđena mnogim akcijama, koje su sproveli, ali i nagradama koje su osvojili. To govori mnogo o njihovoj aktivnoj ulozi u  lokalnoj zajednici, ali i sportskoj angažovanosti.

Ronjenje je jedna od takvih aktivnosti, koja se sve češće uvodi u sam proces rehabilitacije. Djeluje umirujuće i spaja učinkovitost prirodnog ambijenta sa umjerenim, ne toliko napornim treningom.

Obzirom da smo na državnom prvenstvu u Jajcu postigli dobre rezultate, plan na je da naredne godine mi budemo domaćini ovakvo

g prvenstva. Prema preporuci ronilačkog saveza, održali bismo ga na jezeru Kop Šićki Brod. Mislim da imamo i mogućnosti i kapaciteta da takvo nešto napravimo, priča Bilal Šarić, predsjednik Udruženja.

Predsjednik napominje da je jezero Kop jedno od čišćih jezera u Bosni i Hercegovini, stoga bi imali što i pokazati. Osim ovog, cilj je da što više šire Klub, da kroz projekte obnove opremu koju posjeduju, kao i da nastave akcije čišćenja korita jezera Modrac.

-Posljednju akciju smo imali 2014. godine, kada smo pored puta od Brane jezera prema restoranu Belverdere, očistili 100 metara obale i postavili žičanu pletenu ogradu, kako bi spriječila dalje bacanje smeća. Plan je da nastavimo sa postavljanjem i proširenjem ove ograde. Naravno, još uvijek ima dosta smeća, koje ćemo očistiti pri ponovnom pokretanju ove akcije, kaže Šarić.

Tom prilikom, prema riječima predsjednika Udruženja, planiraju poslati prijateljske klubove, kao i lokalne ribare i udruženja mladih. Obzirom da su i oni uzimali učešće na istim i sličnim akcijama, ne sumnjaju u velik odziv.

Pored navedenih aktivnosti, redovne u toku zimskog periodu, su i treninzi na bazenu u Hotelu Tuzla. U tome periodu se pripremaju za narednu sezonu, uvode nove članove u čari ronjenja.

Planovi ovog Udruženja su veliki, ali ne i neostvarivi. Dokaz za to su medalje sa prvenstva, a i mnogi projekti iza njih. Ništa nije nemoguće ako je tim sačinjen od ambicioznih, upornih i predanih članova. Vjerujemo da će sve planirano realizovati. Zašto? Zato što u svaki projekt ulaze sa mnogo volje, strasti prema vodi i prirodi i nakraju predanosti.

Komentari