Učenici VII razreda OŠ “Lukavac Grad” u pratnji nastavnika Enesa Iljazagića, posjetili su Općinu Lukavac.

Tokom posjete razgovaralo se o pristupačnosti za osobe sa invaliditetom na području općine Lukavac, te načini na koje Općina Lukavac može doprinijeti u rješavanju ovog problema kojeg su učenici izdvojili kao prioritetnim za rješavanje.

Učenici u sklopu redovne nastave i sekcije rade Projekt građanin na temu „Pristupačnost za osobe sa invaliditetom-stop barijerama“, a uz pomoć Civitasa i vlade SAD-a, a na općinskom takmičenju iz Civitasa osvojili su 1. mjesto.

„Učenici su istraživali aktuelne teme, probleme sa kojima se susreću ljudi u zajednici i oni su se odlučili za pristupačnost za osobe sa invaliditetom. Naučili su da se demokratičnost nekog društva mjeri, između ostalog, i po načinu na koji se većina odnosi prema manjini. Osnovna škola „Lukavac Grad“ je zajedno sa Općinom Lukavac, nevladinim organizacijama World Vision i Rotary club, izjavio je nastavnik Enes Iljazagić

Sastanku je prisustvovao i šef Službe za urbanizam, prostorno planiranje i investicije prilikom čega je kazao da je u toku priprema projektne dokumentacije za pristup invalidnim osobama svim javnim objektima uz pomoć rampe. Nakon provedenih procedura, pristupiti će se realizaciji planiranih aktivnosti.

Općinski načelnik je istakao da je u Općini Lukavac za ovu godinu već planirano nekoliko aktivnosti, počev od uređenja trotoara, zatim uređenja prilaza u svim administrativnim zgradama za osobe sa invaliditetom, ugradnja lifta u zgradi Općine Lukavac, osiguranje adekvatnog prostora za udruženja osoba sa invaliditetom, saopšteno je na zavničnoj internet stranici Općine Lukavac, Lukavac.ba

Komentari