Puni energije i znanja, u želji za kreiranjem nukleusa promjena u bh. društvu, Adi Selman, Adis Jahić i Nedim Musić nedavno su u Tuzli formirali aktivistički pokret pod nazivom Karton revolucija.

Iz dana u dan bilježe sve veći broj simpatizera, a dosadašnja aktivistička borba rezultirala je ponovnim osposobljavanjem mamografa u Domu zdravlja u Tuzli, ali i promjenama na Medicinskom fakultetu te Univerzitetu u Tuzli.

Komentari