Kantonalni Krizni štab Ministarstva zdravstva danas je donio odluku kojom se građanima Tuzlanskog kantona ograničava kretanje od 21 sat uvečer do 5 sati ujutro. Naredba stupa na snagu sutra, a konačno je potvrdila i Vlada TK.

 

Kako bi odgovorila na novonastalu epidemiološku situaciju te smanjila mogućnosti za širenje koronavirusa, Vlada TK je danas usvojila naredbu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva te kretanje stanovništva na području kantona ograničila u vremenu od 21 sat uvečer do 5 sati narednog dana.

“Iz zabrane kretanja u spomenutom periodu izuzeti su svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID na području TK, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taxi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu”, naveli su iz Vlade TK.

Naredbom je predviđeno da uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, moraju imati odobrenje poslodavaca za kretanje u periodu od 21 sat zvečer pa do 5 sati ujutro narednog dana.

“Ove naredbe se primjenjuju od 20. marta, a važe do 29. marta 2021. godine. Uz navedeno današnjom naredbom do daljnjeg su zabrane posjete domovima za stare i iznemogle osobe na području Tuzlanskog kantona”, naveli su iz Kantonalne vlade.

Epidemiološka situacija u Tuzlanskom kantonu se kontinuirano pogoršava, a trenutno su aktivno koronavirusom zaražene 1.172 osobe. Na bolničkoj hospitalizaciji je 128 pacijenata, a sedam je priključeno na respirator.

Komentari