Na području općine Lukavac, na lokalitetu MZ Orahovica, početkom juna je započela realizacija izuzetno važnog projekta deminiranja zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava na površini od preko milion kvadratnih metara. Izvođač radova je kompanija MAG (Mines Advisory Group), nadzor i kontrola su u nadležnosti domaće agencije BH MAC (Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini), a donator je Njemačka ambasada u BiH koja je donijela odluku da nastavi sa podrškom ovom projektu i u ovoj 2020. godini.

 

EUFOR-ov stručnjak za deminiranje i eksplozivna sredstva pukovnik Markus Haider navodi da je sistem deminiranja putem metode ‘vraćanja zemljišta’, koja se koristi da bi se od mina očistilo 928 kilometara kvadratnih, koliko se procjenjuje da ih je preostalo u zemlji, brži od ranije korištenih strategija. U Bosni i Hercegovini je trenutno aktivno 478 deminerskih projekata vraćanja zemljišta, a procjenjuje se da je njima obuhvaćeno 182 hiljade mina. Primjenom ovog pristupa deminiranju, bit će skraćeno ukupno vrijeme potrebno za deminiranje, a raspoloživi novac će efikasnije biti upotrijebljen.

„Za tri godine, u okviru projekata deminiranja koje smo imali na općini Lukavac, deminirane su veće površine nego za 20 godina otkako je stao rat. Prošle godine, 2019., 50 % površina koje su deminirane u Bosni i Hercegovini su deminirane na području općine Lukavac. Možemo očekivati da bi općina Lukavac mogla biti na cijeloj svojoj teritoriji oslobođena od mina“ izjavio je za Lukavacki.ba načelnik Edin Delić.

Sejfo Halimović, predstavnik Službe civilne zaštite općine Lukavac, istakao je da osim što se deminiranjem čuvaju životi građana u zaštiti od zaostalih ubojitih sredstava i mina, drugi značaj realizacije ovog projekta je što će se omogućiti pristup rijeci Turiji. U narednom periodu, nakon što se završi deminiranje, moći će se pristupiti regulaciji toka rijeke Turije koja je u proteklom periodu plavila centralni dio MZ Orahovica i nanosila velike štete lokalnom stanovništvu. I u tom aspektu se ogleda značaj realizacije ovog projekta.

Ovaj projekat koji je započeo na području MZ Orahovica bi trebao da bude okončan do kraja oktobra ove godine.

U prošloj godini je okončan projekat deminiranja na lokalitetu od Brane Badinovići do Cerika u kome je pronađeno oko 400 mina i oko 50 komada NUS-a.

Na području općine Lukavac je još nekoliko „minsko sumnjivih“ površina, a veliki broj je stradalih od zaostalih mina i NUS-a. Problem je i nemogućnost korištenja zemljišta od strane lokalnog stanovništva.

Služba civilne zaštite općine Lukavac je u saradnji sa BH MAC-om pripremila projekte i dokumentaciju za nastavak procesa deminiranja. Ako uslovi budu dozvoljavali, na području općine Lukavac će se odmah nastaviti i sa trećim projektom, a to je deminiranje na lokalitetu „minsko sumnjive“ površine od Cerika do Milinog Sela.

Isto tako napominjemo da je u Budžetu Općine Lukavac za 2020. godinu planirano 120.229,00 KM za sufinansiranje procesa deminiranja.

Komentari