Radovi na asfaltiranju dijela starog puta Lukavac-Tuzla, u Bistarcu Donjem su u toku i odvijaju se planiranom dinamikom.

Dužina dionice je 383 metra, a izvođač radova je RIAL-ŠPED d.o.o., dok vrijednost izvedenih radova sa PDV-om iznosi 158.249,52 KM.

Radovi teku planiranom dinamikom,a do sada je urađeno asfaltiranje BNS-a 22, postavljanje ivičnjaka, asfaltiranje trotoara i odvodnja površinskih voda, a preostali radovi koji su u toku su izrada habajućeg sloja AB11 sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Komentari