Infrastrukturni radovi koji se ovih dana intenzivno odvijaju na više lokacija na području općine Lukavac, tokom vikenda nastavljeni i u zaseoku Omerdići u Koksari.

 

Dio je ovo projekta u okviru kojeg je u proteklom periodu asfaltirano nekoliko dionica u više mjesnih zajednica, a narednih dana, ukoliko to vremenske prilike dozvole, planirano je i uređenje ključnih ulica u gradu, prioritetno one pored Doma zdravlja Lukavac.

U toku infrastrukturni radovi na više lokacija na području općine Lukavac

Radovi na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji putne komunikacije intenzivno se izvode na više lokacija na području općine Lukavac a neke od njih su: dio putne komunikacije u Capardama (Puračić), dio puta u naselju Merdani (Turija), dio puta u naselju Koksara, te prilazni put prema OŠ Lukavac Mjesto.

Komentari