Na osnovu Ugovora zaključenog između Općina Lukavac i Banovići, te Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i izvođačem radova, u toku je realizacija projekta sanacije i asfaltiranja puta između općina Lukavac i Banovići, odnosno dionice puta Orahovica – Seona, dvije povratničke mjesne zajednice koje graniče između dvije općine.

 

Riječ je o dionici dužine 2.600 metara a ista ima višestruki značaj za stanovništvo dvije lokalne zajednice, a posebno za povratničke mjesne zajednice Orahovicu i Seonu.

Ukupna dužina ove dionice je 3.800 metara, ugovoreno je 2.600 metara, dok će preostali dio u dužini od 1.200 metara biti realizovan u sljedećoj budžetskoj godini a za koji će sredstva biti obezbijeđena od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Sredstva za realizaciju ovog projekta u ukupnom iznosu od 300.000 KM obezbijeđena su od strane Općine Lukavac, Općine Banovići i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Realizaciji ovog projekta prethodile su aktivnosti Općine Lukavac na procesu deminiranja nekadašnjih ratnih zona i stvaranja uslova za nesmetan povratak. Izgradnjom infrastrukture stvorit će se uslovi i za razvoj turizma u ovom dijelu općine Lukavac.

Nakon izvedenih pripremnih radova u proteklim danima, danas je pristupljeno asfaltiranju ove značajne dionice puta.

Komentari