Na posljednjoj sjednici Vlada TK je prihvatila Izvještaj o realizaciji plana proljetne sjetve u 2020. godini.

 

Proljetna sjetva na području Tuzlanskog kantona, prema općinskim/gradskim podacima, planirana je na 50.568 ha, a realizovana je na površini od 52.396 ha. To znači da je sjetva izvršena na površini koja je za 3,61 posto veća od planirane, odnosno 5,79 posto većoj u odnosu na sjetvu u 2019. godine. Sjetva žitarica u odnosu na prošlu godinu veća je za 1.046 ha, odnosno 4,98 posto, sjetva industrijskog bilja manja je za 3 ha, odnosno za 1,24 posto, sjetva povrtnog bilja veća je za 726 ha, odnosno za 6,36 posto, dok je sjetva krmnog bilja veća za 1.098 ha, odnosno za 6,52 posto.

Posmatrano po gradovima i općinama, u svim općinama i gradovima na području Kantona izuzev Kladnja i Srebrenika došlo je do povećanja stepena realizacije proljetne sjetve. I dok se smanjenje stepena sjetve u Kladnju donekle može opravdati smanjenjem broja stanovnika, indikativan je podatak da je u Srebreniku zabilježen najniži stepen realizacije proljetne sjetve od tek 95,60 posto. S druge strane Gradačac je zabilježio najznačajnije povećanje stepena realizacije proljetne sjetve od 107,61 posto.

U ovoj godini najveće površine zasijane su kukuruzom i to kukuruzom za zrno 21.461 ha, te kukuruzom za silažu 13.519 ha, što ukupno iznosi 34.980 ha, odnosno 66,76 posto od ukupno ostvarene proljetne sjetve. Ostala žita su zasijana na površinama od 604 ha ili 96,02 posto u odnosu na plan. Industrijskim biljem zasijana je površina od 239 ha što je 98,76 posto u odnosu na plan.

Od planiranih 11.804 ha površina za povrće zasijano je ili zasađeno 12.145 ha ili 102,89 posto u odnosu na plan. U ranim rokovima sjetve zasijane su kulture otpornije na niže temperature kao što su luk crni i bijeli, mrkva, peršun, grašak itd. Sjeme povrtnih kultura (krompir, luk) kao i sitna sjemena obezbjeđivano je komercijalnom nabavkom i iz vlastite proizvodnje.

U okviru grupe povrtnih kultura najveća površina zasađena je krompirom 7.133 ha odnosno 58,73 posto od ukupne sadnje, odnosno sjetve povrtnih kultura. Ostvarenje sadnje ove kulture je 103,03 posto u odnosu na planirane površine. Krmno bilje (silažni kukuruz, lucerka, crvena djetelina, travno-djetelinske smjese i dr.) je zasijano na površini od 17.947 ha odnosno 5 posto više u odnosu na plan.

Na stepen realizacije proljetne sjetve najviše su uticale povoljne vremenske prilike u periodu optimalnih rokova sjetve kao i sufinansiranje realizacije proljetne sjetve iz sredstava Budžeta Federacije BiH i Budžeta Tuzlanskog kantona.

Komentari