Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 21.10.2017. godine (subota) na području:

1. Općine Lukavac:
– u dijelu naselja Puračić (Hrastik) u vremenu od 09:00 do 10:00 sati,
– u dijelu naselja Devetak ( Hodžići) u vremenu od 12:00 do 13:00sati.

2. Općine Živinice:
– u naselju Dubrave Autoput u vremenu od 08:00 do 17:00 sati,
– u naseljima: Krževići, Dubrave Centar, Kadrići, Husići i Begići u vremenu od 09:30 do 10:30 i od 14:00 do 14:30 sati.

Dana 22.10.2017. godine (nedelja) na području:

1. Grada Tuzla u naseljima: Donja Dragunja, Srednja Dragunja i Gornja Dragunja u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.

2. Općine Kalesija u naseljima: Tojšići, Babajići, Kikači, Babina Luka, Gornji Rainci, Donji Rainci, Zates, Jeginov Lug, Međaš, Lipovice, Masle, Donje Vukovije, Meškovići, Petrovice i Bukvari u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

3. Općine Srebrenik u naseljima: Tinja Kolona, Donja Tinja, Nacional, Blagići, Donja Potpeć, Gornja Potpeć, Zahirovići, Straža, Tinja Gornja, Tinja Polja, Tinja Centar, Cvijanovići, Brezje, Previle, Osoje, Namlići, Podorašje, Lisovići, Mešići, Zukići, Brezik, Jasenica, Krušik, Crveno Brdo i Memići u vremenu od 10:00 do 16:00 sati

Komentari