Na  sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona koja je održana u petak  zakazane su 39. sjednica hitnog karaktera i 40. redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

 

Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera bit će održana u srijedu, 24.3.2021. godine, sa početkom u 12 sati na kojoj će biti razmatrana Analiza stanja i poduzimanje konkretnih mjera na području Tuzlanskog kantona u vezi sa pogoršanom epidemiološkom situacijom (vezano za pandemiju COVID 19).

Redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u utorak, 30.3.2021. godine, sa početkom u 9:30 sati na kojoj će biti razmatrano 12 tačaka dnevog reda, između ostalih, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o javnom redu i miru, Rezolucija o prevenciji i suzbijanju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Tuzlanskom kantonu, Program rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, te niz analitičko-informativnih dokumenata.

Sjednice Skupštine će biti održane u skladu sa propisanim mjerama predostožnosti od širenja korona virusa.

Komentari