Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 14.03.2018. godine (srijeda) na području:

Općine Lukavac u naselju Bistarac Donji uz magistralni put M-4 (od autoputa do pruge) u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

Grada Tuzla:

– u ulici Merdžina u vremenu od 08:15 do 12:00 sati,

– u ulicama: Majdan i Fuada Idrizbegovića u vremenu od 12:00 do 15:30 sati,

– u ulici Novo Naselje (blok B) u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Nikolići u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.

Općine Srebrenik u naselju Kiseljak prema Markušama u vremenu od 09:00 do 15:00.

Općine Teočak u naseljima: Husejnovići, Stari Teočak, Uzunovići, Bilalići, Tursunovo Brdo u vremenu od

Komentari