Sala PU Lukavac - Foto: Lukavacki.ba
Sala PU Lukavac - Foto: Lukavacki.ba

U srijedu, 23. novembra tekuće godine održati će se konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Lukavac na kojoj će biti predložene dvije tačke dnevnog reda, a to je  imenovanje Komisije za izbor, imenovanje i administrativna pitanja i Predsjednika/icu OV Lukavac.

Sjednicu zakazuje Predsjedavajući Općinskog vijeća iz prethodnog saziva Dr. Dževdet Osmanbegović, a održava se u sali Policijske uprave Lukavac s početkom u 9 sati.

Komentari