Radovi u Šikuljama

U toku je realizacija dva značajna projekta u MZ Šikulje, ukupne vrijednosti oko 60 000 KM. 

 

Općina Lukavac nastavlja sa infrastukturnim radovima, a u prvom planu je sanacija i  uređenje prioritetnih puteva u mjesnim zajednicama.

Nakon nekon nedavne sanacije puta od Huskića prema Šikuljama uslijedili su radovi na izgradnji mosta koji je potpuno uništen tokom poplava u maju 2014. godine.

Oštećeni most u MZ Šikulje

Pored pomenutih radova u razgovoru s mještanima saznali smo da će uslijedit radovi na čišćenju vodotoka, a radi se o projektu koji je općina započela nakon posljednjih obilnijih padavina koje su pogodile naš kanton uslijed čega je nekoliko mjesnih zajednica pretrpjelo veliku štetu.

Komentari