Realizacija Watsan projekta.JPG

U predviđenom roku u trajanju od 14 sati, završeni su radovi na najtežem, najkomplikovanijem i najzahtjevnijem dijelu projekta Watsan, a koji se odnose na građevinske radove prolaza ispod željezničke pruge Tuzla – Doboj prema firmama GIKIL i PK Šikulje.

Umijećem radnika i rukovodioca posao je uspješno i po planu završen.

-Ovo je sigurno najzahtjevnija, najkomplikovanija i najozbiljnija dionica iz razloga jer smo mi zaustavili saobraćaj Tuzla – Doboj, zaustavili smo čitav transport iz Rudnika Šikulje i sav saobraćaj koji iz Ploča dolazi prema ovom dijelu, dakle prema Tuzle. Mi smo od JP Željeznice FBiH dobili 14 sati, dakle u satima se računa rok za izvođenje radova, a mi smo sretni što je izvođač radova uspio sve zadatke u rekordnom roku.  Mi smo mjesec do dva vršili određene pripreme za ovaj zahvat. Izvođač radova, firma Roadin d.o.o angožavala je posebnu, specijalizovanu firmu koja se bavi montažom opreme na željeznicama, izjavio je Sead Suljić, savjetnik načelnika Općine Lukavac.

Zahvaljujući kvalitetnim i temeljitim pripremama koje su prethodile izvođenju radova, kao i profesionalnosti i predanosti izvođača radova, radovi su okončani u predviđenom roku.

U proteklom periodu radovi na realizaciji ovog generacijskog projekta su intenzivirani, a pored radova u gradu, intenzivno se radilo i na dionici pored magistralnoh puta Tuzla -Doboj do kompanije GIKIL i rijeke Spreča.

Pomenuti radovi bili su priprema za izvođenje najteže dionice radova, a to je prolaz ispod pruge Tuzla-Doboj, odnosno pruge koja vodi prema GIKIL-u i PK Šikulje. Realizacija ove faze podrazumijevala je postavljanje fekalne cijevi i četiri betonska segmenta za oborinsku vodu, od kojih svaki teži 25 tona, te podizanje i vraćanje pruge Tuzla – Doboj.

-Bilo je potrebno je presjeći prugu, gdje smo izrovili nekih šest metara dubine i onda se mjerila stišljivost tog zemljišta, nakon čega su postavljena četiri betonska segmenta, kanala, za oborinske vode od kojih je svaki težak 25 tona koje je se spušten s dvije dizalice. Pored toga postavljene su cijevi za kanalizaciju, odnosno za fekalne vode nakon čega je uslijedilo vraćanje zemljišta. Potom je nastupila firma koju je angažovao izvođač radova, a koja je specijalizirana za radove na željeznicama koja je vratila presječene šine, spajanje kablova pored pruge i zavarivanju i puštanju napona u šine, pojašanjava Sead Suljić, šef projekta.

Ovom prilikom, Općina Lukavac, načelnik dr.sc. Edin Delić i savjetnik Općinskog načelnika, šef projekta Sead Suljić izražavaju svoje zadovoljstvo i najiskrenije se zahvaljuju firmi ROADING d.o.o., Željeznicama FBiH, kao i svim drugim akterima koji su doprinijeli efikasnom obavljanju radova na najtežoj dionici u okviru Watsan projekta.

Radovi na realizaciji ovog projekta se nastavljaju, u a narednom periodu radne mašine preselit će se u uže jezgro grada.

-Nastavljamo radove u gradu. Kada okončamo ovaj dio, počinjemo kopanje u ulici od Gušića prema Domu penzionera gdje ćemo postaviti oborinski kanal i fekalni kanal. Dalje prema, prema notaru Miši Militeću nastavlja se samo fekalni kanal koji će spojiti u put prema Petraku. Radove koje vidite kod Općine i Konzuma i u Ul. Vase Pelagića podrazumijevaju postavljanje  fekalnog i oborinskog kanala koji će ići putem prema ulici gdje je BH Telecom, izjavio je Sead Suljić.

Iz Općine Lukavac zahvaljuju se građanima na strpljenju i razumijevanju tokom izvođenja radova.

Komentari