Za organizaciju pijace potrebno je ispuniti određene zakonske obaveze koji u slučaju sedmične pijace u Lukavcu nisu ispunjeni, smatraju nadležni inspektori.

“Rješenjem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove od 01.10.2019. godine, privremeno je zabranjeno J.P. ”RAD” d.o.o. Lukavac obavljanje djelatnosti pružanja trgovačke usluge tržnice – pijace, zbog čega obavještavamo javnost da sedmična pijaca koja se održava svakog ponedeljka neće biti organizirana do ispunjavanja zakonom propisanih uslova za obavljanje navedene trgovačke usluge”, saopšteno je iz J.P.”RAD” Lukavac.