Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 20.10.2017. godine (petak) na području:

Općine Lukavac:
– dio naselja Puračić (Hrastik) u vremenu od 09:00 do 09:30 sati,
– dio naselja Devetak ( Hodžići) u vremenu od 11:00 do 11:30 sati,
– u naselju Babice prema Poljicama u vremenu od 14:00 do 14:30 sati

Grada Tuzla u ulici Zlatnih Ljiljanau vremenu od 08:15 do 11:15 sati.

Općine Srebrenik u naseljima: Babunovići Deponija, Salihbašići, Murati, Sladna Kovačevići, Vikale, Sladna Hodžići, Gulami, Sladna Dom, Sladna izbjegličko naselje, Omerbašići, Sladna sušnica, Sladna Skopljaci, Ibrići i Hazard u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Općine Živinice u naseljima: Ciljuge stara pruga, Golubinjak, Golubinjak Plane, Višća, Višća kamp, Meštrići, Ptočari, Barutana ( Barutni magacin), Kažalj, Odorovići, Kupjerusi, Požar, Jahići, Berići i Zenuni u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

Općine Lukavac:
– dio naselja Puračić (Hrastik) u vremenu od 09:00 do 09:30 sati,
– dio naselja Devetak ( Hodžići) u vremenu od 11:00 do 11:30 sati,
– u naselju Babice prema Poljicama u vremenu od 14:00 do 14:30 sati

Komentari