U MZ Gnojnica aktivno se provodi nekoliko infrastrukturnih  projekata uređenja i adaptacije lokaliteta, a jedan od najznačajnijih vezan je za uređenje vodotoka dužinom cijeloga naselja.

 

Projekat se realizuje uz finansijsku pomoć Grada Lukavac, a istim bi se prevenirao jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju mještani, a to je problem plavljenja.

Za razliku od dosadašnjih praksi, kada su sredstva uglavnom izdvajana za saniranje šteta, ovim projektom se vrše preventivni radovi.

U narednom periodu će raditi i čišćenje manjih vodotoka koji se ulijevaju u veće, a kako bi se unaprijedila cjelokupna situacija, no da bi se stvarno prevenirale poplave potrebna je i ogromna pomoć građana i njihovo savjesnije djelovanje.

Komentari