Obavještavaju se građani Lukavca o privremenoj  izmjeni režima saobraćaja u ulici Branilaca Bosne.

Od 21.02. do 04.04.2020. godine su planirani radovi na rekonstrukciji trotoara iz pravca ul. Lukavačkih Brigada do raskrsnice sa ul. Redžepa Efendije Muminhodžića i ul. 9.Maja, kao i izgradnja gradske šetnice.

U navedenom periodu će saobraćaj se odvijati sa dvije saobraćajne trake. Treća saobraćajna traka će se obezbijediti pješacima za bezbijedno kretanje na spomenutoj dionici.

Između trake za pješake i trake za motorna vozila će se postaviti zaštitna barijera, kako bi obezbijedili kretanje pješaka.

Pozivaju se građani da se prilagode izmjeni režima saobraćaja, kao i svi učesnici u saobraćaju da budu strpljivi i da se kreću sa povećanim oprezom tokom izvođenja radova.

Komentari