U ulici Slatine, u blizini nekadašnjeg bazena, počela je izgradnja zgrade za smještaj raseljenih i izbjeglih lica. Radi se o izgradnji višestambenog porodičnog objekta od 60 stambenih jedinica u kojem će biti smještene prvenstveno porodice koje trenutno žive u kolektivnim centrima u Puračiću, Huskićima i Turiji.

 

Cijena radova je 3.600.000 KM,  rok za završetak je 420 kalendarskih dana, izvođač istih je firma TOM CAT.

Radi se o Projektu “CEB II” koji provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice putem nadležnih entitetskih ministarstava, organa lokalnih vlasti i resornih kantonalnih ministarstava/uprava u FBiH i UNHCR-a.

Ovime će se obezbjediti adekvatan i human smještaj ljudi koji žive u kolektivnim izbjegličkim centrima.

Određene obaveze u implementaciji ovog projekta imala je Općina Lukavac.

Komentari