Simulacija Općinskog vijeća je edukativni program u organizaciji Udruženja mladih Most uz finansijsku podršku Fondacije tuzlanske zajednice.


Kroz predavače na implementaciji projekta 28 učesnika je usvojilo znanje i steklo vještine o radu općinskog vijeća, funkionisanju kolegija i kluba vijećnika, pravima i odgovornostima vijećnika.

Drugi dana naše edukacije proveli smo Simulaciju Općinskog vijeća gdje su učesnici mogli primijeniti usvojeno znanje i vještine koje su prethodno stekli.

Kao rezultat našeg dvodnevnog edukativnog programa nastale su niz inicijativa koje ćemo preko predavača – vijećnika uputiti Općinskom vijeću. Izdvajamo sljedeće inicijative i pitanja:

  • Inicijativu za formiranje Omladinskog centra gdje bi mladi mogli provoditi slobodno vrijeme, kroz ovakve ili slične programe sticati određene znanje i vještine koje će doprinijeti kvalitetnijem životu mladih;
  • Inicijativu o omogućavanju građanima da elektronskim putem mogu tražiti dokumenta poput: izvod iz knjige rođenih, izvod iz knjige umrlih, izvod iz knjige vjenčanih i niz srodnih dokumentata koje bi građani mogli naručiti i platiti troškove elektronski putem platforme eMatičar.
  • Pitanje o prodaji olimpijskog bazena u Lukavcu.
[ays_poll id=”3″]

Zahvaljujemo se predavačima:

  • Bajrić Izeta, sekretar Općinskog vijeća Lukavac
  • Delić Edin, načelnik Općine Lukavac,
  • Mahovkić Jakub, vijećnik u Općinskom vijeću Lukavac
  • Mahovkić Adem, vijećnik u Općinskom vijeću Lukavac
  • Prijić Ermin, pravnik

koji su odvojili svoje vrijeme i prenijeli dio svog znanja učesnicima Simulacije.

Udruženje mladih Most će u narednom periodu nastaviti raditi na projektima koji su u domenu demokratije, ljudskih prava, slobode govora, omladinskog volonterizma, aktivizma i poboljšanja uslova života mladih.

Komentari