U Lukavcu je danas otvorena  izložbu eksponata II Korpusa ARBiH pod nazivom „Domovina u srcu”,a ista je upriličena u okviru obilježavanja 26. godišnjice II Korpusa Armije RBiH, u saradnji sa Oružanim snagama BiH.

Izložba prikazuje put formiranja 2. korpusa od jedinica teritorijalne odbrane do stvaranja moćnog korpusa, koji je odbranio Sjeveroistočni dio BiH. Ovom prilikom je akcentirano da je obilježavanje godišnjica formiranja korpusa važno koliko zbog samih učesnika odbrambeno – oslobodilačkog rata, još i više zbog mlađih generacija.

„Za nas kao Vladu je obilježavanje ove godišnjice bitno jer je II korpus bio najorganizovanija i najsnažnija oružana snaga i formacija, koja je dala nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine. Dokaz toga je i činjenica da od ukupno 9 heroja odbrambeno – oslobodilačkog rata, njih trojica su sa područja Tuzlanskog kantona. Ova izložba je prilika za sve građane, a posebno mlade generacije, koje zbog svoje budućnosti trebaju poznavati svoju historiju. Zato je između ostalog, potrebno raditi i na prezentiranju muzejskih izložbi, kao što je to urađeno danas u lukavačkom „Domu kulture””, rekao je ovom prilikom premijer Suljkanović, kome je pripala čast da otvori izložbu.

Postavka sadrži fotografije, dokumente i predmete koji su korišteni u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, a prezentirana je u saradnji sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Građani Lukavca, ali i cijelog Tuzlanskog kantona, eksponate, fotografije i drugu arhivsku građu mogu pogledati u prostorijama Doma kulture u Lukavcu, svaki dan do 1. oktobra ove godine.

Komentari