Prvi Centar za bioremedijaciju u Lukavcu svečano su otvorili ambasador Republike Češke u BiH i zamjenik ambasadorice Slovenije u našoj zemlji. U ovom objektu radit će se analize zemljišta na dva načina.

-Mi najprije radimo analizu kontaminiranog zemljišta i na osnovu te analize razvijamo određeni sloj bakterija koje su pogodne za dekontaminaciju takvog zemljišta nakon čega ih apliciramo na to zemljište i one to zagađenje koriste kao hranu. Kada hrane nestane, odnosno kada se zemljište očisti, te bakterije se raspadaju na vodu i Co2 koji odlazi u zrak, izjavio je za RTVTK Maid Hadžimujić, direktor KEMIS – BH.

Proces bioremedijacije započinje iskopavanjem i transportom kontaminirane zemlje nakon čega slijedi proces ispitivanja koji traje od šest mjeseci do godinu dana.

Inače, kompanija Kemis BH za ovaj centar posjeduje okolinsku dozvolu, a podršku izdavanja svih potrebnih dozvola omogućili su Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okoliša kao i općina Lukavac na čelu sa načelnikom Edinom Delićem.

Projekt koordinatorica iz kompanije Dekonta Maja Čolović Daul izrazila je nadu da će ovaj centar biti uvod u sami tretman opasnog otpada te da će biti podstrek za zakonodavce da donesu legislativu koja će urediti tretman zemljišta.

Napomenula je da se bh. zakoni za sada više se bave poljoprivrednim zemljištem i uređuju kvalitetu odnosno granične vrijednosti određenih supstanci i elemenata u poljoprivrednom zemljištu.

“Svjesni smo u Lukavcu i Tuzli problematike industrijskih zona i zagađenja zemljišta oko tih industrijskih zona i potrebe da se takva problematika što prije riješi”, pojasnila je.

Centar za bioremedijaciju je nastao kao rezultat ideje za konkretnim smanjenjem pritiska u okolišu putem tretmana zemlje na okolišno prihvatljiv način te ponovnim korištenjem prečišćene zemlje, a kako je istaknuto danas ovakav Centar bit će izgrađen i u Goraždu.

FOTO: Akta.ba

Komentari