Prezentacija Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom obavljena je na radionici upriličenoj u Lukavcu.

 

Projekat je podržan od strane Bold fondacije SAD Zapošljavanje mladih sa invaliditetom na korist mladih i poslodavaca.

Osobe sa invaliditetom svakodnevno se suočavaju sa nizom problema. Da bi poslodavcima skrenuli pažnju na osnovne ciljeve ali i pogodnosti koje im pruža Fond  za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom,  neformalna grupa građana za predstavnike javnog sektora upriličila je radionicu na kojoj je između ostalog prezentovan i istoimeni zakon.

Jedan od  ciljeva radionice je  i animiranje poslodavaca  da u budućem periodu budu i sami nosioci boljeg položaja mladih sa invaliditetom na tržištu rada.

I ovog puta istaknuto je da pažnju treba posvetiti  informiranosti o pravima osoba sa invaliditetom na zapošljavanje, te obavezi poslodavaca da zapošljavaju ove osobe, osiguranju  kvalitetnih  programa  profesionalne rehablitacije koje će doprinijeti održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Upravo neinformisanost o ovim stavkama doprinosi i manjem interesovanju za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Prema podacima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 5.008  je  zaposlenih osoba sa invaliditetom1.211  je obuhvaćeno programima profesionalne rehabilitacije,  2.993 su  uspješno realizovana programa,  a  3.000   zaposlenih osoba sa invaliditetom konstantno ostvaruju pravo na novčane nadoknade i subvenciju plate.

Pored predavača i članova neformalne grupe, radionici su prisustvovali predsjedavajući Općinskog vijeća Lukavac i  predstavnici stručnih službi Općine  Lukavac, direktori JU Centar za socijalni rad Lukavac, Javne biblioteke Lukavac, Centra za kulturu Lukavac, Doma zdravlja Lukavac i Zavoda za javno zdravstvo TK.

Komentari