Danas je u hotelu „Lukavac“ održana prezentacija tehnologije smanjenja uticaja na okoliš: „Dekontaminacija zemljišta korištenjem tehnologije Bioremedijacije“, a ono što je Udrženje za zaštitu prirode i okoline iznenadilo, ali i dodatno motivisalo, jeste slab odziv na jednu ovako zastupljenu tematiku u našem gradu.

Članovi Udruženja, stručni za pitanja na polju ekologije i zaštite okoliša, osjećaju odgovornost prema ovakvim projektima i njihova je dužnost iskazati podršku svemu što će dovesti do poboljšanja kvaliteta okoline, a samim tim i kvaliteta življena na području Općine Lukavac.

Bioremedijacija je zapravo primjena bioloških sistema, koji za cilj imaju detoksikaciju okoline koja je kontaminirana teškim metalima, naftom i naftnim derivatima. Suština ovakvih procesa je maksimalno iskorištavanje prirodnih hemijskih reakcija i metaboličkih procesa. Kako je danas i prezentovano u ovom projektu čiji je autor dipl.ing.tehn. Maid Hadžimujić (KEMIS) ovaj proces traje od 4 do 6 mjeseci, a u slučaju veće količine kontaminiranog zemljišta i do godinu dana.

Živimo u industrijskoj sredini sa jasno izraženim problemima vezanim za različita, najčešće negativna stanja okoliša, te iz tog razloga smatramo da ovakve prezentacije, projekte i slične aktivnosti svakako treba podržati i pridavati im mnogo više pažnje. Razlog slabog odaziva na današnju prezentaciju je slabo ili skoro nikakvo medijsko praćenje, te smatramo da naše stanovništvo treba pravovremeno upoznati sa ovakvim aktivnostima. Ono što je naš stručni tim danas primijetio nakon izlaganja prezentacije i postavljanja pitanja iz publike, je svakako nedovoljno poznavanje materije kao i nepovjerenje, koje naše stanovništvo osjeća pri pominjanju otpada, zagađenosti itd.

Iz tog razloga AAT Lukavac će u narednom periodu pokušati na što bolji način organizovati svoje aktivnosti, koje će za cilj imati educiranje i upoznavanje stanovništva sa sličnim projektima.

Na taj način želimo svojim sugrađanima, ostalim udruženjima, ali i autorima ovakvih projekata pružiti svoju stručnu pomoć kako bi u budućnosti svoju sredinu učinili pogodnijom za život, poručili su iz AAT Lukavac.

Komentari