Danas je u hotelu „Lukavac“ u Lukavcu, održan Okrugli sto na temu „Reforma javne uprave – analiza stanja u primjeni principa odgovornosti i pružanja usluga u jedinicama lokalne uprave u okviru projekta „Monitoring odgovornosti i pružanja usluga od strane javne lokalne samouprave u općinama/opštinama Doboj Istok, Gračanica, Petrovo, Lukavac, Doboj Jug i Tešanj“ kojeg je organizovalo Udruženje Centar za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Okrugli sto je održan s ciljem utvrđivanja primjene zakonom utvrđenih principa transparentnosti, odgovornosti i integriteta u jedinicama lokalne uprave. Bila je to prilika za prezentaciju podataka dobijenih od  jedinica lokalne uprave, te analize javnog mnijenja o transparentnosti rada javne uprave i obavještenosti o javnim uslugama, kao i analizu intervjua o zadovoljstvu korisnika radom javne uprave.

Načelnik Edin Delić je iskazao zadovoljstvo zbog održavanja Okruglog stola u Lukavcu, naročito zbog prisustva predstavnika drugih opština i nevladinih organizacija iz Doboja, Gračanice, Doboj Istoka i Banja Luke:“ Drago mi je pozdraviti naše prijatelje sa raznih strana, nama je uvijek i čast i zadovoljstvo ugostiti goste koji dolaze u naš grad. Kada govorimo o nevladinom sektoru, njegovo mjesto i uloga je veoma velika i u sistemima u kojima je sve u redu. U sistemu koji boluje zbog velikih problema, njegova su uloga i značaj veći”, te uputivši riječi podrške učesnicima kazao:” Mislim da je ovo potrebno, nemojte klonuti duhom, nemojte da vas obeshrabri nešto što možda ide sporo, mislim da ima itekako smisla boriti se, sarađivati, pa vas pozdravljam i želim uspjeh u radu”.

Emina Bećirović, saradnik na Projektu je istakla kako je istraživanje pokazalo da većina općina imaju potrebne obrasce i zahtjeve na svojim stranicama koji su dostupni građanima: ”Analiza službenih šest stranica općina koje su posmatrane, pokazala je da je načinjen jedan iskorak u pravcu osavremenjavanja uprave i njenog transparentnog rada. Građani na web stranicama većine općina imaju dostupne obrasce i zahtjeve koje mogu skinuti, kod kuće popuniti, kasnije predati u općinu. To je jedan od vidova načina na kojem je građanima, dostupan pristup javnim uslugama. Najbitnije za građane je da kategorije kao što su budžet, javne nabavke, javni konkursi i oglasi, svakodnevno trebaju biti dostupni na web stranicama, da se redovno ažuriraju i objavljuju. Možemo reći da većina općina prati taj trend i da vodi računa o transparentnosti i odgovornosti, a one općine koje to nisu uradile, svakako pozivamo da više pažnje posvete tome, jer transparentnost podataka na službenim web stranicama, daje sliku transparentnije i odgovornije vlasti i to je jedan od načina na koji se jača povjerenje građana”.

Na okruglom stolu je zaključeno da reforma javne uprave nije moguća bez učešća nevladinog sektora koji bi predstavljao ključnog inicijatora i nosioca aktivnosti u smjeru navedenih reformi.  Shodno tome, nevladin sektor mora opravdati povjerenje ukazano od strane Evropske zajednice u reformatorskom procesu.

Kao zaključak okruglog stola, Snežana Šešlija, predsjednica UG “Tooper” iz Doboja, navodi sljedeće: “Sve dok se o sistemu reformi, odnosno reformi javne uprave, ne bude na ovaj način razmišljalo, a govorimo o koordinatorima gore, mi nećemo doći do onoga što zovemo reformisana javna uprava”.

Lukavac.ba

Komentari