Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona danas je u hotelu “Lukavac” organizovala okrugli sto o značaju UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i preporukama UN Komiteta.

Pored predstavnika udruženja i organizacija sa područja TK, okruglom stolu prisustvovali su i predstavnici civinog društva, općine Lukavac i Centra za socijalni rad Lukavac, a razgovarano je o značaju i primjeni ove Konvencije u cilju pune uključenosti osoba sa invaliditetom u društvenu zajednicu u kojoj žive, te društvo općenito.

-Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom na neki način obavezuje sve nivoe vlasti da osiguraju uslove za punu uključenost osoba sa invaliditetom u društvo i da ih podrže u ostvarivanju njihovih osnovnih prava i sloboda, što nažalost još uvijek nije slučaj i osobe sa invaliditetom su, kao rezultat takvog odnosa društva, uglavnom isključene i izolovane unutar njihovih porodica, pojašnjava Suvad Zahirović, predsjednik Koalicije.

U BiH živi veliki broj osoba sa nekom vrstom invaliditeta, a uprkos njihovoj borbi za ostvarivanje prava i jednakosti, još uvijek nailaze na diskriminacije u različitim segmentima društva. Zahirović dodaje, da bi ova Konvencija trebala biti i vodilja kada je riječ o uspostavljanju partnerstva institucija vlasti sa organizacijama osoba sa invaliditetom.

-Želimo poslati poruku da Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom treba biti vodilja u uspostavljanju partnerstva institucija vlasti sa organizacijama osoba sa invaliditetom i da se osiguraju potrebni uslovi za rad organizacija , jer jedino tako, u partnerstvu institucija vlasti i organizacija osoba sa invaliditetom, moći će se doći do rješenja koja su prihvatljiva i koja osiguravaju punu uključivost osoba sa invaliditetom u društvo, ističe Zahirović.

Inače, ova Koalicija na prostoru našeg kantona djeluje od 2012. godine i okuplja ukuno devet organizacija i udruženja. Jedna od njih je i Udruženje paraplegičara i oboljelih od djećije paralize iz Lukavca.

Komentari