U Lukavcu je u subotu (23.12.2017. god) održan sastanak sa više od 50 aktivista Nezavisnog bloka na kojem je formiran Inicijativni odbor Nezavisnog bloka Lukavac, koji će svoj rad zasnivati na ideji jednake šanse za sve, te politikama koje će se baviti rješavanjem svakodnevnih problema građana.

Aktivistima se obratio u ime Predsjedništva Nezavisnog bloka dr.sc. Sadik Ahmetović, koji je poželio prisutnima puno uspjeha u radu.

U radnom dijelu sastanka, izabran je Inicijativni odbor koji čine svi aktivisti, a za koordinatore su imenovani: Edin Džambić, diplomirani kriminalist – predsjednik IO, dr. Kenan Omerdić – zamjenik predsjednika, prof. Elena Hanifić – koordinator za Blok žena, diplomirana žurnalistica Belma Mujkić – koordinator za Blok Mladih, koordinatori za ekonomiju i biznis, diplomirani ekonomisti Mufid Čeperković i Mirnes Hodžić, heroj rata Hadir Ibrišimović – koordinator za pitanja boraca.

Inicijativni odbor će aktivno raditi u narednom periodu na evidenciji članstva, kako bi se u skorije vrijeme formirala kompletna struktura stranke u Lukavcu i Tuzlanskom kantonu.

Komentari