U prostorijama Općine Lukavac jučer je formiran Etički odbor koji je samim tim krenuo sa zvaničnim radom.

 

Odbor sačinjava sedam članova, a mandat traje četiri godine i vezan je mandatom saziva Općinskog vijeća.

Etički odbor nadležan je da prati i nadzire ponašanje i djelovanje izabranih zvaničnika, da prati i analizira primjenu Etičkog kodeksa, razmatra prijave i kršenje kodeksa, vrši postupak provjere te predlaže sankcije i mjere ukoliko se ustanovi da je došlo do povrede odredbi kodeksa, te obavještava javnost o svom radu.

Izabrani zvaničnici uvijek moraju imati na umu da su predstavnici svih građana u općini Lukavac, te u svom djelovanju moraju postupati isključivo u javnom, a nikako u privatnom interesu.

-Moram naglasiti da svi građani naše općine imaju pravo i mogućnost podnositi prijave za sve oblike kršenja pravila ovog kodeksa. Uredne i potpisane prijave podnose se u pisanoj formi Etičkom odboru uz obavezne navode radnje za koje se smatra da čini povredu kodeksa i dokazom kojim to potvrđuju, izjavila je za Lukavački.ba Esma Omerdić, članica odbora.

-Da ste nam važni za saradnju, kao sredstvo javnog informisanja, dokaz je član 8. Etičkog kodeksa u kojem stoji da izabrani zvaničnici trebaju biti dostupni i otvoreni prema javnosti te su prema zahtjevima medija pošteno i u potpunosti dužni pružiti
informacije o obavljanju svojih dužnosti, zaključila je Omerdić.

Komentari