Lukavac.

Maloljetnička delinkvencija još uvijek je aktuelan problem u bh. društvu zbog čega svakodneno treba raditi na prevenciji i rješavanju problema proizašlim iz ove pojave. Trogodišnji pilot projekat iz maloljetničke delinkvencije biće provede na području općine Lukavac i u njega će kako je danas istaknuto na sastanku biti uključene sve relevantne institucije koje mogu uticati na smanjenje broja maloljtenih delinkvenata i uopšte pojave delinkvencije u školama.

„ Trebamo biti svjesni da je ovo dio sistema iako je pilot projekat da se radi o projektu važnom za TK, jer je cilj razviti modele, strategije, program edukacije i umrežavanja koji će biti model za širu primjenu na Tuzlanskom kantonu.“, navodi Suada Selimović stručna savjetnica u Ministrastvu za rad i socijalnu politiku TK.

Općina Lukavac izabrana je zbog činjenice da se u manjim zajednicama manjim intezitetom  djeluje na ovakve pojave. Zbog toga je potrebno uključivanje kompletne zajednice u rješavanje ovog problema.

„Cilj nam je da se uključe  sve institucije i da postanu svjesni da su i oni nosioci i glavni akteri u promjenama u tom području.“, istkala je dr. Barbara Schurh predstavnica Visoke škole socijalnog rada Univerziteta primjenjenih nauka Sjeverozapadne Švicarske.

U cilju rešavanja ove problematike u TK uskoro će biti osnovan i Centar za inter i  transdisciplinarna istraživanja u kojem će se provoditi ovakvi i slični projekti.

„Projekat o kojem su koleginice prethodno govorile je prvi projekat koji bi trebao da se realizira unutar Centra za inter i transdisciplinarna istraživanja. Što se tiče samog centra elaborat je već napravljen, još samo trebamo da prođemo zakonske procedure kako bismo ga osnovali i kako bi on startao sa radom.“, ističe dr.sc. Lejla Kuralić Čišić docentica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta.

RTV Slon

Komentari