“Metodika rada s djecom sa teškoćama u razvoju”

U četvrtak, 24. januara 2019. godine u MŠ Ekonomsko-hemijskoj školi u Lukavcu održan je seminar za nastavnike pod nazivom: “Metodika rada s djecom sa teškoćama u razvoju. 

Seminar je održan u saradnji sa Pedagoškim zavodom TK, Tuzla i stručnim timom JU “Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju”, Tuzla. 

U školskoj 2018./2019. godini nastavu u JU MS Ekonomsko hemijskoj školi Lukavac pored ostalih učenika pohađa i sedam učenika sa teškoćama u razvoju što je i bio povod našeg današnjeg susreta. 

Naime, djeca sa bilo kojim vidom teškoće ili posebne potrebe zahtijevaju i posebne tretmane te dodatne napore usmjerene prema razvijanju njihovih trenutnih sposobnosti i mogućnosti do maximalnog nivoa. 

U skladu sa prethodnim, poseban je izazov za svakog nastavnika koji u svom razredu pored 25 učenika bez teškoća ima i nekoliko učenika koji su izrazito nadareni te nekoliko učenika sa teškoćama, da napravi takav plan koji će zadovoljiti potrebe svakog pojedinca.

Na seminaru se između ostalog govorilo o dosadašnjim iskustvima u radu s djecom sa teškoćama sa posebnim akcentom na pozitivne primjere iz prakse ali i tehnike i metode koje su se u tim situacijama koristile. S obzirom na širinu teme, zahtjeve i izazove koji se nalaze pred svim uključenim akterima, saradnja će se nastaviti i u narednom periodu.

Predloženo je nekoliko korisnih radionica koje mogu pomoći nastavnicima kako da na zanimljiv i praktičan način olakšaju učenicima usvajanje različitih znanja. Cilj radionica bio bi prikupiti znanja, iskustva i detaljne informacije učitelja u radu s djecom sa posebnim potrebama.  

Prikupljanje relevantnih i detaljnih podataka u znatnoj će mjeri olakšati postavljanje realnih i ostvarivih ciljeva i strategija individualnog prilagođenog programa. 

Tim povodom u toku februara mjeseca nastavnici iz MS Ekonomsko hemijske škole, Lukavac obavit će niz posjeta JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa teškoćama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, a zatim će stručni tim “Zavoda” održati nekoliko radionica u našoj školi za nastavnike, roditelje i djecu sa teškoćama u razvoju.

Ovom prilikom nastavnici i menadžment JU MS Ekonomsko hemijske škole Lukavac zahvaljuje se stručnom timu JU “Zavod” na ukazanoj pomoći. 

Tuzlarije.net/ Lukavacki.ba


Komentari