Osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona od srijede, 04.01.2017. godine, mogu početi sa uplatama premije osiguranja za 2017. godinu i aplikacijom “markice” u zdravstvene legitimacije.

Visina premije osiguranja za 2017. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.
Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.

“Markica” premije osiguranja za 2017. godinu, aplicirat će se u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica do 31. marta 2017. godine.
Po isteku utvrđenog roka, premiju osiguranja za 2017. godinu će moći uplatiti samo osobe koje se prvi put prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje u matičnu evidenciju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Prilikom uplate premije osiguranja, odnosno prenos novca sa računa na račun (žiralno plaćanje), aplikacija markica se može izvršiti najranije dva dana nakon izvršene uplate zbog evidentiranja uplata platnog prometa.

Rok važenja premije osiguranja za 2016. godinu ističe zaključno sa 31.03.2017. godine.

ZZO TK

Komentari