U mjesnim zajednicama Berkovica i Gnojnica intenzivno se vrše radovi na uređenju i sanaciji određenih najkritičnijih dionica puta, a koje su mještani izdvojili kao prioritetne.

 

Nakon svih pripremnih radnji, vrlo brzo će uslijediti asfaltiranje puta u dužini od oko 500 metara u starom dijelu MZ Berkovica.

U toku je sanacija oštećenog puta, ali i radovi na hidro-tehničkoj zaštiti u nekoliko naselja općine Lukavac.

Prema riječima načelnika Edina Delića, tokom posljednjih mjeseci radilo se na intenzivnom čišćenju vodotoka, kako u Berkovici i Gnojnici koje su najviše stradale u posljednjim poplavama, tako i u ostalim mjesnim zajednicama, ali i uređenju korita rijeka.

Kada je u pitanju MZ Gnojnica trenutno se radi i na sanaciji oštećenog puta u zaseocima: Šabići, Hanići i Loparići.

 

Komentari