Realizacija projekta čija vrijednost se procjenjuje na oko 600 000 KM i čiji cilj jeste smanjenje zagađenja voda u slivu akumulacije jezera Modrac realizuje se u Turiji.

Naime, danas je započeto izvođenje građevinskih radova na izgradnji Biljnog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda za Selo mira Turija općina Lukavac. Završetak radova se očekuje početkom septembra.

UNIDO iz Beča u saradnji sa Vladom TK realizira trogodišnji projekat za koji je Republika Slovenija obezbijedila grant sredstva u iznosu 300.000 EUR, a čiji je cilj rješavanje problema zagađenja akumulacije Modrac od difuznih zagađenja primjenom efikasnih mjera ekoremedijacije. Implementator projekta je LIMNOS d.o.o. Slovenija.

U okviru ovog projekta su prikupljene informacije o potencijalnih izvorima zagađenja voda sliva akumulacije Modrac. Na osnovu analize prikupljenih podataka i primjene odgovarajuće metodologije odabrana je vrsta pilot projekta i lokacija za njegovu implementaciju. Pilot projekat podrazumjeva izgradnju Biljnog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda za Selo mira Turija. Izgradnja prečišćivača i njegov rad su odlična prilika zapraktično prikazivanje načina izgradnje i efekata implementacije mjera ekoremedijacije kod prečišćavanja otpadnih voda.

Dječije selo mira Turija je izgradila njemačka Rudolf Walther Fondacija u suradnji s općinom Lukavac i Tuzlanskim kantonom. Smještajni kapacitet doma je 96 mjesta, raspoređenih u 8 porodica. Brigu o djeci vode pomajke koje provode 24 sata u porodici. Trenutno u selu živi oko 120  osoba i njihove otpadne vode će u ovom prečišćivaču biti prečišćene.

Ovaj projekat započeo je prije dvije godine te detaljnom analizom odabran  pilot projekat koji prema riječima Džemile Agić iz Centra za ekologiju i energiju Tuzla će biti pravi pokazatelj kako na jednostavan način da se prečiste zagađene vode.

Sadržaj preuzet sa internet stranice Ekologija.ba

 

 

Komentari