Plan integriteta predstavlja dokument koji je rezultat samoprocjene izloženosti institucija rizicima za nastanak i razvoj korupcije i drugih nepravilnosti s ciljem održanja i unapređenja integriteta institucije.

Svrha plana integriteta je uspostavljanje mehanizma koji će obezbijediti efikasno i efektivno funkcionisanje institucije kroz jačanje odgovornosti, pojednostavljenje komplikovanih internih procedura, povećanje transparentnosti kod donošenja odluka, kontrolisanje diskrecionih ovlaštenja, jačanje etičkog ponašanja službenika, eliminisanje neefikasne prakse, neprimjenjivih propisa, te uvođenje efikasnog sistema nadzora i kontrole.

Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije propisana je obaveza izrade plana integriteta od strane svih javnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, javnih službi i drugih tijela sa javnim ovlaštenjima, u skladu sa Smjernicama za izradu i provođenje plana integriteta, te su u skladu s tim i institucije na području Tuzlanskog kantona pristupile izradi istih.

Na obuci su prezentirane Smjernice za izradu i provođenje plana integriteta, Upitnik za samoprocjenu integriteta unutar institucije i objašnjen je proces koji svaka institucija treba proći kako bi donijela svoj plan, a ovom prilikom je posebno naglašen značaj pozicije i uloge kontakt osoba u cjelokupnom procesu izrade planova. Takođe su ovom prilikom realizovane i praktične vježbe kako bi se sve delegirane kontakt osobe upoznale sa proces i izradom pomenutih dokumenata

Komentari